Kommentering / Ledelsesberetning:  Årsregnskab 2018 / 2019

Kommentering / Ledelsesberetning: Årsregnskab 2018 / 2019

  • Sønderborg Fornikling har gennemgået en positiv udvikling hvilket b.la. fremgår af ovenståene nøgletal for de seneste 4 regnskabsår.
  • EBITDA for 2018/2019 er et overskud på 1.206 t.kr og årets resultat før skat er et overskud på 14 t.kr., hvilket er en forbedring på 950 t.kr. i forhold til forrige regnskabsår.
  • Ledelsen anser den positive udvikling i resultat før skat som tilfredsstillende.
  • De senere års initiativer med automatisering af produktionen, energieffektivisering samt en generel tilpasning, udvikling og optimering af virksomhedens set up har medført, at årets resultat er positivt.
  • Ovenstående handlinger har øget virksomhedens konkurrenceevne, hvilket giver en positiv platform med realistiske forventninger om øget aktivitet og overskud de kommende år.
  • Virksomhedens likviditetsgrad er 100,41 % hvilket klassificeres som tilfredsstillende og soliditetsgraden er 34,7 % hvilket betegnes som god.
  • Til sikring af, at selskabet har de fornødne kreditfaciliteter til rådighed, har selskabets ultimative moder selskab afgivet støtte erklæring til fordel for selskabet med anførsel af, at man om nødvendigt vil tilføre selskabet den fornødne likviditet. Erklæringen er gældende frem til 1 maj 2020.
  • Sønderborg Fornikling er 100 % ejet af Mermaid Capital Denmark A/S.

 

Spørgsmål – eller behov for uddybende materiale ?

  • Er du aktuel eller potentiel samarbejdspartner til Sønderborg Fornikling – og har du spørgsmål eller behov for uddybende materiale vedr. årsregnskab - eller øvrige økonomiske forhold - er du meget velkommen til at kontakte direktør Carsten Clausen på +45 23 95 64 00 eller via mail: CC@sdbg-fornikling.dk