Kobber: Minimere elektrisk kontaktmodstand
Kobber : Høj terminsk ledningsevne

Forkobring (Teknisk kobber)

Grundlæggende viden

Forkobring af metal emner foretages primært fordi:

  • Det minimere den elektriske kontaktmodstand.
  • Giver en høj termisk ledningsevne. 
  • Som underlag(spærrelag) imellem grundmateriale og slutbelægning(Tin, Nikkel) hvilket giver en høj korresionsbeskyttelse.

Tekniske data

Basismateriale: De fleste metaller kan overfladebehandles med kobber

Lagtykkelse: 5 til 20 my     

 

Max. emne dimensioner(Ophæng): 800 mm X 650 mm X 350 mm   Max. emne vægt : 30 kg

 

Tromlevarer: Mindre emner kan vi behandle i tromlebehandling. Ved tromlebehandling må der, afhængig af emnet materiale, konstruktion/geometri, påregnes ridser, slagmærker og let bøjelige konstruktioner kan også risikere at blive påvirket

Kobber: Minimerer elektrisk kontaktmodstand

Kobber: Minimerer elektrisk kontaktmodstand

De fleste metaller har de tilgængelige elektroner til at føre elektriske strømme. Sølv og kobber adskiller sig fra andre metaller ved at have enkeltvalens elektroner, hvilket giver den laveste modstand. Det gør at sølv og kobber er de bedst tilgængelige ledere inden for overfladebehandling af metaller – hvor sølv dog har en højere elektrisk ledningsevne end kobber.

 

 

Korresionbeskyttelse

Korresionbeskyttelse

Kobberbelægning giver ikke en katodisk beskyttelse af stål. Beskyttelsen består alene i, at kobberlaget fungerer som en barriere over for omgivelserne og er derfor afhængig af, at laget er tæt, hvilket i rimelig grad er tilfældet ved lagtykkelser over 10 μm. Kobberbelægninger misfarves let, og der laves derfor normalt en efterbehandling/passivering inden tørring, som giver en let beskyttelse.

Kobber: Spærrelag

Kobber: Spærrelag

Kobber benyttes hyppigt som underlag til andre overfladebelægning. Dette f.eks. ved tin- eller nikkelbelægning. Kobberbelægningen fungerer dermed som spærrelag imellem grundmateriale og slutbelægning hvilket giver en høj korresionsbeskyttelse.

Kobber: Varme ledende

Kobber: Varme ledende

Kobber har en høj termisk ledningsevne og årsagen til at exclusive gryder til madlavning fremstilles i kobber, da det har en fantastisk evne til at lede og fordele varmen jævnt ud hele grydens overflade. Denne egenskab benyttes også i andre sammenhænge som eksempelvis bagplader til bremseklodser etc. 

 

Hvad er teknisk kobber ?

Hvad er teknisk kobber ?

Vi overfladebelægger med Teknisk kobber - som også benævnes som alkalisk kobber. Teknisk kobber anvendes pga. de tekniske karakteristika(Lav kontaktmodstand - varmeledningsevne etc.). Teknisk kobber har ikke den samme glansgrad som kobber der f.eks. anvendes til overfladebehandling af brugskunst etc. Hvis man derfor ønsker en højglans kobberbelægning anbefales det ikke at benytte teknisk kober som udgangspunkt til disse formål.

 

 

Billed galleri: Kobber