Miljø Politik

Gyldighed: 

 

 • Miljøpolitikken gælder for hele virksomheden og skal efterleves af samtlige medarbejdere i det daglige arbejde.

 

Lovgivning: 

 

 • Den til enhver tid gældende lovgivning samt øvrige bindende forpligtelser vi er underlagt eller har tilsluttet os skal følges, herunder love og regler og bekendtgørelser om det eksterne miljø skal overholdes.


Løbende forbedringer:
 

 • At sikre at virksomheden i dens forretningsstrategi arbejder mest muligt for at skåne miljøet.

 • Gennem dialog med myndigheder, leverandører, kunder og andre interessenter ønsker vi at fremme tilgængeligheden af miljøvenlige produkter.

 

 • Udvikling i virksomhedens overfladebehandlinger skal ske ud fra miljøhensyn, under hensyntagen til de tekniske, kvalitative og økonomiske muligheder.


Ledelse:
 

 • At sikre at virksomhedens medarbejdere overholder gældende lovgivning inden for miljø.

 • At sikre at virksomhedens medarbejdere arbejder med omtanke for miljøet.

 

 • At sikre at medarbejderne i videst muligt omfang, tænker forbrug af ressurcer og energi ind i arbejdet.

 • Ledelsen vil gennem motivering og træning sikre at alle medarbejderne har den fornødne viden til at kunne overholde miljøpolitikken.

 • Medarbejderne er inddraget aktivt i arbejdet med miljøforbedringer, og for at sikre at miljøpolitikken er operationel indarbejder vi miljøhensyn og miljøbevidst adfærd i alle relevante og væsentlige politikker og strategier i virksomheden.


Leverandørkrav:
  

 

 • Vi stiller naturligvis krav til at vore leverandører leverer de mest miljørigtige produkter der matcher vore kravspecifikationer.

 

 • Miljøpolitikken har indflydelse på vores valg af leverandører og samarbejdspartnere.