Nikkel : Korresionsbeskyttelse

Benyttes som korrosionsbeskyttelse. Kræves ekstra god korrosionsbeskyttelse anbefales det at bruge et spærrelag af kobber.

Nikkel : Visuelt udseende

En forniklet overflade fra Sønderborg Fornikling er Halvblank

Fornikling (EL-fornikling)

Grundlæggende viden

Fornikling af metal emner foretages primært på grund af :

  • Korresionsbeskyttelse.
  • Dekorative formål.

Tekniske data

Basismateriale: De fleste metaller & aluminium kan overfladebehandles med Nikkel

Lagtykkelse: 5 til 20 my     

 

Max. emne dimensioner(Ophæng): 2300 mm X 650 mm X 250 mm   Max. emne vægt : 135 kg

 

Tromlevarer: Mindre emner kan vi behandle i tromlebehandling. Ved tromlebehandling må der, afhængig af emnet materiale, konstruktion/geometri, påregnes ridser, slagmærker og let bøjelige konstruktioner kan også risikere at blive påvirket

Visuelt : Halvblank overflade / "Semi-Bright"

En forniklet overflade fra Sønderborg Fornikling er halvblank - også kaldet "Semi-Bright". Detteer illustreret på nedenstående billede. Der findes andre varianter på markedet af nikkel - eksempelvis Mat,satin,blank etc. Vi tilbyder ikke disse varianter, da vi i praksis oplever at halvblank er den mest eftersspurgte variant.  

 

Korresionbeskyttelse

Korresionbeskyttelse

Nikkelbelægning giver ikke en katodisk beskyttelse af stål. Beskyttelsen består alene i, at nikkellaget fungerer som en barriere over for omgivelserne og er derfor afhængig af, at laget er tæt. I praksis betyder dette, at de normale lagtykkelser på 2-12 μm kun giver en moderat beskyttelse, og ikke kan anbefales til kraftige påvirkninger, som f.eks. udendørs brug. En forbedring af beskyttelsen kan opnås ved at øge lagtykkelsen eller ved at kombinere med et
mellemlag af kobber. Som korrosionsbeskyttelse af kobber og messing fungerer nikkel langt bedre.

Spærrelag: Kobber-Nikkel

Spærrelag: Kobber-Nikkel

Kobber benyttes hyppigt som underlag til andre overfladebelægning. Dette f.eks. ved tin- eller nikkelbelægning. Kobberbelægningen fungerer dermed som spærrelag imellem grundmateriale og slutbelægning hvilket giver en høj korresionsbeskyttelse.

Billed galleri: Nikkel