Forzinkning (Sealer)
Sealer: Giver ekstra korresionsbeskyttelse

".. specielt relevant ved emner, hvor det af konstruktions mæssige årsager ikke er muligt at belægge hele emnet (Eksempelvis den indvendige side af et rør)"

Forzinkning (Passivering)
Passivering: Blå, Gul, Sort & Silver(TLP)

"...Vi kan tilbyde 4 forskellige passiveringer afhængig af ønsket udseende og korrosions beskyttelse. Alle vore passiveringer er chrom6 fri og derfor i overensstemmelse med RoHS direktivet."

Forzinkning (Afbrintning)
Afbrintning: Reducerer risiko for Brint Skørhed og blæredannelse

".. Vi tilbyder også afbrintning af metalemner hvilket er specielt relevant ved højstyrkestål over 300 HV eller ved en brudstyrke over 1000 N/mm2.

Forzinkning (Sur Zink)
Fordel: God vedhæftningsevne - anbefales ex. til blylegeret stål

"..Vi udfører El forzinkning baseret på sur og alkalisk Zink afhængig af ønskede egenskaber"

Forzinkning (Alkalisk Zink)
Fordel: God duktilitet(deformerbarhed) - anbefales til emner der skal videreforarbejdes

"..Vi udfører El forzinkning baseret på sur og alkalisk Zink afhængig af ønskede egenskaber"

Forzinkning (El - Forzinkning)

Grundlæggende viden

El-forzinkning er en galvanisk overfladebehandling af metalprodukter med det primære formål at undgå korrosion af metaloverfladen. Vi kan tilbyde 14 forskellige varianter af El-forzinkning. Forskellen på de enkelte varianter er: Procestypen(Sur- eller alkalisk zink), typen af passivering (Blå, Gul, Sort, Silver(TLP) samt om overfladebehandlingen skal afsluttes med / uden sealer. Vi kan yderligere udføre afbrintning af emnerne for at reducere risiko for brintskørhed.

Tekniske data

Basismateriale: Jern, støbejern, sintergods, stål, tenifer- og nitrocarboreret stål (<10 μm).


Lagtykkelse:
5 til 25 my     

 

Max. emne dimensioner: 2.300 mm 970 mm X 350 mm   Max. emne vægt : 150 kg  


Max. anvendelses temp: 200 C    Smeltepunkt: 419 C

 

Optioner: Sur / Alkalisk Zink  ¦ Passivering: Blå, Gul, Sort eller Sølv(TLP) ¦ Sealer ¦ Afbrintning

Korresionsbeskyttelse : Salttågetest

Nedenstående tabel angiver timer i en salttågetest før dannelse af hvid / rød rust under omstændigheder med/ uden termisk shock for de 14 varianter vi kan tilbyde af forzinkning. 


Salttågetesten er foretaget efter ISO 9227 norm. I hovedlinjer baserer testresultaterne sig på en 10 my zinkbelægning. Antal timer før dannelse af hvidrust er uafhængig af Zink lagtykkelse hvorimod timer før dannelse af rødrust er afhængig af Zink lagtykkelse.

Sur Zink

Sur Zink

Vi kan både tilbyde El forzinkning baseret på sur og alkalisk Zink. Sur Zink er karakteriseret ved.

 • Finish: Blank
 • Duktilitet: Mindre duktil(deformerbar) end alkalisk Zink.
 • Vedhæftningsevne: Anbefales ved blylegeret stål, da det har en bedre vedhæftningsevne end alkalisk Zink.
 • Brintskørhed: Mindre risiko for Brintskørhed end alkalisk Zink.
 • Lagtykkelsesvariation: Større variation end ved Alkalisk Zink. Sur Zink anbefales derfor ikke ved emner med store krav til overholdelse af ind- og udvendige pasninger.
Alkalisk Zink

Alkalisk Zink

Vi kan både tilbyde El forzinkning baseret på sur og alkalisk Zink. Alkalisk Zink er karakteriseret ved.

 • Finish: Mat
 • Duktilitet: Mere duktil(deformerbar) end sur Zink.
 • Vedhæftningsevne: Mindre end Sur Zink. Alkalisk Zink anbefales derfor ikke ved blylegeret stål.
 • Brintskørhed: Højere risiko for Brintskørhed end ved sur Zink.
 • Lagtykkelsesvariation: Relativt ensartet. Anbefales i stedet for Sur Zink ved emner med store krav til overholdelse af ind- og udvendige pasninger.
Ophæng / Tromlevarer

Ophæng / Tromlevarer

 • Gestellware : Wir können Artikel bis zu einer Größe von 2300 mm x 970 mm x 350 mm und mit einer max. Gewicht von 150 kg Verzinken
 • Trommelware : Kleinere Gegenstände können wir in der Trommelbearbeitung verzinken. Bei der Trommelbehandlung muss man je nach Material, Konstruktion / Geometrie damit rechnen das Kratzer & Schlagspuren entstehen wird..

 

Optisk Kvalitet

Optisk Kvalitet

Den visuelle / optiske kvalitet af en Zink belægning afhænger primært af metalemnets kvalitet og den valgte Zinkoverflade type. En blank slebet metal overflade - uden ridser og slagmærker - vil med en Zink TLP(Sølv passivering) eksempelvis komme meget tæt på at ligne Blank Chrom.

 

Passivering : (Blå, Gul, Sort eller Sølv(TLP))

Passivering : (Blå, Gul, Sort eller Sølv(TLP))

En el-forzinket overflade efterbehandles med en passivering fordi en ubeskyttet zinkoverflade relativt hurtig vil anløbe af hvidrust. Passiveringstype afhænger af ønsket udseende og korrosions beskyttelse.Vi tilbyder Blå, Gul, Sort(Sort kun som ophængsvare - ikke tromlevare) eller Sølv(TLP) passivering. Vores passivering er chrom6 fri og derfor i overensstemmelse med RoHS direktivet.

Sealer: Giver ekstra korresionsbeskyttelse

Sealer: Giver ekstra korresionsbeskyttelse

Som option kan metal emnerne afsluttende behandles med en sealer, hvilket yderligere forbedrer korresionsbeskyttelsen. Anvendelsen af sealer er specielt relevant ved emner, hvor det af konstruktions mæssige årsager ikke er muligt at belægge hele emnet (Eksempelvis den indvendige side af et rør) Sealeren er transparent ikke organisk silikonebaseret forsegling af emnet.

Afbrintning: Brint Skørhed

Afbrintning: Brint Skørhed

Ved El-forzinkings processen kan der trænge brint ind i metallet hvilket kan medføre nedsat duktilitet(formbarhed) af metallet; det kan udløse brintskørhed og den indbyggede brint kan føre til en forsinket blæredannelse i overfladen. Derfor tilbyder vi som option at afbrinte de el-forsinkede emner. Dette gøres ved at emnerne varmebehandles ved en temperatur på 180-220°C i 2-12 timer afhængig af stålkvalitet. Denne afbrintning skal foretages umiddelbart efter overfladebehandlingen. Ved højstyrkestål(hårdhed over 300 HV eller en brudstyrke over 1000 N/mm2) eller ved emner som efterfølgende deformeres anbefales det som udgangspunkt at emnerne afbrintes. Risikoen for Brintskørhed øges med lagtykkelsen. Ved 5-8my er det generelt betragtet ikke nødvendigt at foretage afbrintning, hvorimod det er nødvendigt ved lagtykkelse over 10 my. 

Billed galleri: Forzinkning