Kemisk Nikkel: Ensartet lagtykkelse

"..ensartet lagtykkelse uanset emne geometri på udvendige og indvendige overflader"

Kemisk Nikkel Overfladebehandling

Grundlæggende viden om Kemisk Nikkel

Kemisk nikkel som overfladebehandling der anvendes hvor man har krav om en ensartet lagtykkelse på hele emnet uanset geometri. Selve overfladebehandlingen af Kemisk Nikkel er en legering af nikkel og fosfor. Indholdet af fosfor i kemisk Nikkel er optimeret mht. de funktionskrav man har til overfladen. Hos Sønderborg Fornikling anvender vi mellem fosfor (6-8 % fosfor) fordi det er den mest optimale koncentration hvis der efterfølgende skal loddes på emnet.

 

Derfor skal du vælge Sønderborg Fornikling

Hos Sønderborg Fornikling specialiserer vi os i kemisk nikkel belægning, Vi sætter fokus på, at emnet opnår en ydet beskyttelse mod omgivelserne, idet belægningen fungerer som en beskyttelse, hvilket øger emnets modstandsdygtighed overfor korrosion og slid. Fordelen ved den her behandling er at emnet får en pæn, blank overflade, som minder om rustfri stål.

 

Vi modtager dine varer og leverer dine varer til hele Danmark hurtigt. Vi er stolte over om at være en af Danmarks bedste overfladebehandlingsvirksomhed. 

 

Ring til os på + 45 73 48 58 96

salg@sdbg-fornikling.dk

Tekniske data

Basismateriale:


Lagtykkelse:
5 til 30 my     

 

Max. emne dimensioner(Ophæng): 1000 mm X 600 mm X 500 mm   Max. emne vægt : 80 kg

 

Tromlevarer: Mindre emner kan vi behandle i tromlebehandling. Ved tromlebehandling må der, afhængig af emnet materiale, konstruktion/geometri, påregnes ridser, slagmærker og let bøjelige konstruktioner kan også risikere at blive påvirket.  

 

Ensartet lagtykkelse uanset emnets geometri

 

Kemisk Nikkel Overfladebehandling hos Sønderborg Fornikling

Ved kemisk nikkel opnår man en ensartet lagtykkelse på hele emnet uanset geometri. Det betyder at man opnår en ensartet overfladebeklægning på hele emnet - både udvendig og indvendig i ex. boringer, hulrum m.v. - og man kan på den måde bedre overholde tolerancekrav.

Forskellen på Kemisk Nikkel og El fornikling fremgår af ovennævnte illustrationer. Lagtykkelsen for kemisk nikkel er ens over hele fladen - også indvendig på emnet. For El fornikling vil der være mere opbygning af lagtykkelse på kanter og kun begrænset eller inden lagtykkelse på indvendige flader af emnet.

Øge hårdheden: Varmebehandling af kemisk Nikkel

 

 

Hårdheden af kemisk nikkel på et metalemne er 400-700 HV. Som det fremgår af grafen kan man ved en varmebehandling på 400°C i 1 time øge hårdheden til ca. 1000 HV. Ulempen ved varmebehandlingen er, at den markant nedsætter korresionsbeskyttelsen.

 

Fosfor indhold i kemisk nikkel har betydning for overflade egenskaber.

Fosfor indhold i kemisk nikkel har betydning for overflade egenskaber.

Andelen af fosfor i Kemisk nikkel er afgørende for om den klassificeret som Lav -, Mellem – eller høj fosfor. Hos Sønderborg Fornikling anvender vi mellem fosfor (6-8 % fosfor) fordi det er den mest optimale koncentration hvis der efterfølgende skal loddes på emnet. En høj fosfor kemisk Nikkel er karakteriseret ved at have en forbedret korrosions beskyttelse – men den er har en mindre hård / slidstærk overflade. En lavfosfor Kemisk Nikkel har modsat en lavere korrosionsbeskyttelse – men en mere slidstærk og hård overflade.

 

Visuel forskel: Kemisk nikkel <> El Nikkel

 

 

Visuelt - er en Kemisk Nikkel overflade og en El forniklet overflade tilnærmelsesvis identiske. Kemisk nikkel vil være lidt mørkere og lidt mere mat - men det er marginalt. 

 

Billed galleri: Kemisk Nikkel