Fortinning: Emner optil 2,30 m

Vi kan fortinne store emner optil 2,30 meter X 65 cm X 25 cm og med en max vægt på 150 kg. pr. emne.

Fortinning af aluminium

Et af specialerne hos Sønderborg Fornikling er fortinning af aluminium.

Fortinning: Lav kontaktmodstand

Når man fortinner kobber opnår man en stabil og lav kontaktmodstand + korresionsbeskyttelse.

Fortinning: Godkent til anvendelse i fødevarer- og medicinalindustrien

Fortinning (El - Fortinning)

Grundlæggende viden

El-fortinning er en galvanisk overfladebehandling af metalprodukter som giver korresionsbeskyttelse og som primært anvendes pga. funktionalitetsforbedringer ved at skabe en lodbar overflade som er duktil og med en god ledningsevne. 

Tekniske data

Basismateriale: Aluminium, kobber, messing, kobberlegeringer, stål og støbejern

Lagtykkelse:
2 til 10 my

Max. emne dimensioner(Ophæng): 2.300 mm 650 mm X 250 mm   Max. emne vægt : 135 kg
 

Tromlevarer: Mindre emner kan vi fortinne i tromlebehandling. Ved tromlebehandling må der, afhængig af emnet materiale, konstruktion/geometri, påregnes ridser, slagmærker og let bøjelige konstruktioner kan også risikere at blive påvirket.  

 

Undgå utilsigtet galvanisk korresion

Når to forskellige metal emner sammenføjes vil det mindst ædle af metallerne bliver nedbrudt over tid forudsat at emnerne er i et relativt fugtigt /saltholdigt miljø. Dette fænomen kaldes galvanisk Korrosion/nedbrydning.

 

Hvis eksempelvis et aluminiums emne sammenføjes med et forzinket metal emne er det aluminiums emnet der nedbrydes. Det kan være utilsigtet - og overraskende viden – hvis man ikke kender til begrebet galvanisk korrosion / Spændingsrækken.

 

For at vide hvilket af to metaller der nedbrydes skal man kende metallernes rangordning i spændingsrækken. Spændingsrækken er illustreret ovenfor. Det vil altid være det metal som er placeret længst til venstre (mest uædelt) i spændingsrækken der nedbrydes.

 

Hvor hurtigt et metal nedbrydes af galvanisk Korrosion afhænger af spændingsforskellen imellem 2 metaller og miljøet(fugt/salt). Jo længere de to metaller er fra hinanden i spændingsrækken(spændingsforskel) des hurtigere kan der ske Galvanisk nedbrydning.

 

I ovennævnte eksempel med et sammenføjet aluminiums og Zink emne kunne man undgå at aluminiumsemnet blev nedbrudt ved at fortinne aluminiumsemnet. Det vil for det første minimere spændings forskellen imellem emnerne og dermed potentialet for galvanisk korrosion. Yderligere vil det ændre på rangordningen - da Zink er mindre ædelt end tin. Dermed vil det være zink emnet som vil blive udsat for galvanisk Korrosion i stedet for aluminium - hvilket ofte vil være bevidst tilsigtet.

Korresionsbeskyttelse

Korresionsbeskyttelse

Tin er en relativ bestandig korresionsbeskyttelse hvilket er årsagen til at den anvendes i mere aggresive miljøer så som eksempelvis komponenter i hav vindmølle etc.   

Lodbarhed

Lodbarhed

Hvis der skal loddes på eksempelvis et kobber eme er det en fordel af fortinner emnet, fordi tin er korrosions bestandig og giver en loddebar belægning med god ledeevne.

Tin er godkendt til fødevarer- og medicinalindustri

Tin er godkendt til fødevarer- og medicinalindustri

En el-fortinnet overflade er ikke sundhedsskadeligt. Derfor anvendes fortinning b.la. til emballage og maskiner i fødevareindustrien, medicinalindustrien etc.

Blank tin: Exclusivt look

Blank tin: Exclusivt look

Hos sønderborg fornikling kan vi overfladebehandle med blank eller mat tin. Mat tin anvendes primært pga. lodbarhed, god kontaktflade, koressionsbeskyttelse. Blank tin har de samme egenskaber med ikke i samme grad. Blank tin kan eksempelvis anvendes som et alternativ til chrom - hvor man ønsker et exclusivt udtryk - og hvor det kræves at være godkendt til fødevarer - jf. billedeksemplet som er en shaker.  

Fortinning af store emner optil 2,30 meter.

Fortinning af store emner optil 2,30 meter.

Vi er blandt de 3 leverandører i europa der har det største procesanlæg til fortinning af metalemner. Vi kan fortinne emner optil størrelsen 2,30 meter X 65 cm X 25 cm og med en max vægt på 135 kg. pr. emne.

Fortinning af aluminium

Fortinning af aluminium

Vi ser en stigende tendens til at kobber substitueres med aluminium i f.eks. strømskinner. Der opstår dermed et behov for at kunne fortinne aluminium for eksempelvis at minimere kontaktmodstanden. Et af specialerne hos Sønderborg Fornikling er fortinning af aluminium.  

Lav kontaktmodstand

Lav kontaktmodstand

Når man fortinner kobber opnår man en stabil og lav kontaktmodstand + korresionsbeskyttelse. Det er en af årsagerne til at man eksempelvis fortinner Strømskinner. Det er yderligere vigtigt at kontaktfladerne ved strømførende komponenter har den samme metalliske overflade. Ellers vil der ske en elektrolytisk nedbrydning af det mindst ædle metal - jf. samme princip som galvanisk tærring. 

 

Tin er duktil(deformerbar)

Tin er duktil(deformerbar)

Tin er duktil(Deformerbar). Kombinationen af at tin er duktil(deformerbar) samt at det er et ikke toxics materialer(ikke sundhedsskadeligt) er en af årsagerne til at man bl.a. fortinner trådgitteret i en køkkensi. 

Messing: Kobber som spærrelag ved fortinning af messing

Messing: Kobber som spærrelag ved fortinning af messing

Hvis tin lægges på et messingemne, kan der efter længere tids lagring opstå et loddeproblem. Dette skyldes, at zinken fra messingmaterialet diffunderer ud i tinlaget. Dette kan dog afhjælpes ved at lægge et spærrelag af f.eks. 2 μm kobber eller nikkel under tinbelægningen.

Billed galleri: Fortinning